Zgłaszanie nieprawidłowości

Zasady i etyka korporacyjna firmy Continental (dotyczące m. in.: prawości,, uczciwości i zgodności z prawem) są udokumentowane w Kodeksie Postępowania, podstaw i wytycznych ładu korporacyjnego. Nasza kultura korporacyjna opiera się na tych wartościach.


Link do  zgłaszania nieprawidłowości (strona zewnętrzna)

Barum. Marka koncernu Continental.
Dobre opony. Dobra cena.